Δημιουργία ρήσεων

Χαρακτηριστικά: Μέγιστο δυνατό πάχος 12 cm