Σφραγιστικό αρµών καταστρωµάτων ενός συστατικού SMP αµερικάνικων προδιαγραφών.
 • Προσφέρει µοναδική στεγανοποίηση
 • Παρουσιάζει 600% επιµήκυνση
 • Αναπτύσσει ισχυρή πρόσφυση
 • Παραµένει µόνιµα ελαστικό
 • Είναι άοσµο
 • Δεν χρειάζεται αστάρι
 • Είναι εύκολο στη χρήση
 • Δεν φθείρεται στον χρόνο
 • Αναπτύσσει ισχυρούς δεσµούς συγκόλλησης
 • Δεν περιέχει ισοκυανικά άλατα και διαλύτες
 • Δεν εµφανίζει φυσαλίδες κατά την εφαρµογή
 • Αναπτύσσει εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία
 • Είναι εξαιρετικό για ναυτιλιακή χρήση, µε αντοχή µεγάλης διάρκειας